Skriv en tale til 17. mai

Tenk deg at du skal holde tale for skolen på 17. mai.
Skriv en tale som handler om hvorfor vi feirer denne dagen. 
Bruk kilder for å finne den informasjonen du trenger.
Lytterne skal lære noe av det du sier, i tillegg til at du skal
ønske dem en fin dag.