Rettigheter

Design/Programmering: Ravn Webveveriet AS

Prosjektleder redaksjon: Mona Rui Hatling

Prosjektleder digitale medier: Anne Nygård

Forfattere digitalt innhold: Ruth Kristine Moe og Anniken Eriksen

Illustratører: Kristin Granli, Monia Nilsen, Camilla Kuhn, Martin Mauseth Hvattum, Asbjørn Tønnesen og Sandra Steffensen

 

Alle rettigheter til kaleido.cappelendamm.no (både helheten og delene) blir forvaltet av Cappelen Damm AS. Utnyttelsen og bruken av stoffet (illustrasjoner, tekst, fotografier mv.) er blant annet regulert av åndsverkloven og markedsføringsloven.

Utskrifter og mangfoldiggjøring av utskrifter kan skje i samsvar med generelle avtaler om kopiering inngått med Kopinor. Elektronisk (digital) kopiering som ikke er hjemlet i lov eller avtale, er forbudt.

Bruk eller utnyttelse som ikke er i samsvar med ovennevnte bestemmelser, må klareres med Cappelen Damm. Den som bruker stoffet på en annen måte, vil kunne bli anmeldt og/eller avkrevd erstatning.