Praktisk informasjon

Kaleido 1-4 elevnettsted

Elevnettstedet er gratis og krever ikke innlogging. Nettstedet fins på bokmål og nynorsk.

Kaleido 1-4 lærerlisens

Kaleido 1-4 lærerlisens inneholder tavlebøker av alle elevbøkene. Tavlebøkene fins på både bokmål og nynorsk. I tillegg fins ekstra leselekser, ark til sporskriving av alle bokstavene, oppgaveark til serien Kaleido LES.

Elev- og lærernettstedet er under utvikling.

Lærerlisensen kan bestilles her. Lærerlisensen gjelder for én lærer i ett skoleår.

Utskrift

For at utskriften av forhåndsvisningen skal bli bra, må utskrift av bakgrunnsbilder og bakgrunnsfarger være slått på (innstillinger i browseren). Dette gjelder både Windows og Mac. Størrelsen på utskriften er også avhengig av utskriftsinnstillingene.