Bokstavforming

Her kan du spille av små animasjoner som viser skriveretning og hvordan alle bokstavene i alfabetet skrives. Animasjonene vises best i Chrome, Safari og Firefox.