Dd

Trykk på bokstaven for å vise skriveretningen. Følg linjene på smartboardet.

D  

 

d